Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Waarover gaat het?

Het verenigingswerk was een tijdelijk arbeidsstelsel voor verenigingen zonder winstoogmerk of verschillende openbare besturen. Het stelsel werd in 2021 ingevoerd en nam een einde op 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 werd het vervangen door een systeem dat het mogelijk maakt om werknemers aan te werven om activiteiten uit te voeren die voorheen in het verenigingswerk kaderden. Dit systeem is voorzien in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Met dit nieuwe systeem van verenigingswerk worden zowel de socio-culturele sector als die van de sport beoogd.

Terwijl het voormalige artikel 17 oorspronkelijk een contingent van 25 dagen/jaar voorzag, wordt dit quotum nu in uren berekend:

  • Voor alle activiteiten die in artikel 17 opgesomd worden: een quotum van 300 uren/jaar, met een plafond per kwartaal van 100 uren.
    Dit geldt niet voor het 3e kwartaal, waarin het toegelaten plafond 190 uren bedraagt;
  • Voor de sportsector: 450 uren/jaar, met een plafond per kwartaal van 150 uren.
    Dit geldt niet voor het 3e kwartaal, waarin het toegelaten plafond 285 uren bedraagt.

Op het loon dat in het kader van artikel 17 verdiend wordt, moeten geen socialezekerheidsbijdragen betaald worden.

Hoe regel je het?

Als een organisatie een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een taak tegen verloning komt uitvoeren, moet deze organisatie een arbeidsovereenkomst sluiten en een Dimona-aangifte verrichten.

Meer info over de activiteiten.

Vanaf wanneer kan je een aangifte doen?

De aanpassing om de Dimona-aangifte(Nieuwe venster) te doen is operationeel sinds 7 april. De aangifte moet worden ingediend voor de activiteit aanvangt.

De prestaties die uitgevoerd werden vooraleer het aangiftesysteem operationeel is, moeten zo snel mogelijk met terugwerkende kracht worden aangeven.

Waar kan je het contingent raadplegen?

Er is een applicatie(Nieuwe venster) beschikbaar om het contingent te raadplegen.

Meer info over het contingent.
naar boven