Kies je profiel

Verenigingswerker

Ik wil verenigingswerk doen

Vereniging of openbaar bestuur

Zodra twee of meer mensen samen iets organiseren, worden ze hier als een vereniging beschouwd. Je kunt een vereniging vormen met of zonder ondernemingsnummer.

Ik vertegenwoordig een vereniging of openbaar bestuur

Wat is verenigingswerk?

Verenigingswerk is geen vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is vrij en gaat niet gepaard met bijzondere administratieve formaliteiten. Er is geen aangifte voor nodig en het is onbetaald. Vrijwilligers kunnen alleen hun onkosten vergoed krijgen. Deze onkosten kunnen vergoed worden via een forfait van maximaal 35,41 euro per dag.

Verenigingswerk is wel betaald, en er moeten een aantal extra formaliteiten nageleefd worden. Je mag tijdens dezelfde periode niet voor dezelfde vereniging als verenigingswerker én als vrijwilliger aan de slag zijn, tenzij de activiteit als vrijwilliger van duidelijk andere aard is en volledig losstaat van deze als verenigingswerker, en je echt helemaal niets krijgt voor je vrijwilligerswerk (tenzij een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten).

Het is daarentegen wel mogelijk dat bijvoorbeeld een sporttrainer het jaar 2021 start met het vrijwilligersstatuut en later tijdens het jaar overstapt naar een verenigingswerkovereenkomst met dezelfde club.

Lijst van toegelaten activiteiten

We beschouwen een activiteit voor een vereniging als ‘verenigingswerk’ als ze op deze lijst staat:

 1. Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
 2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
 3. Conciërge van sportinfrastructuur
 4. Hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector
 5. Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector
 6. Verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector
 7. Artistiek of kunsttechnisch begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector (geldig vanaf 8 mei 2021)
 8. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector (geldig vanaf 8 mei 2021)

Welke organisaties kunnen een verenigingswerker in dienst nemen?

 • vzw’s
 • feitelijke verenigingen
 • openbare besturen

Hoe regel je verenigingswerk?

Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd verenigingswerk komt uitvoeren, moet de vereniging:

 • een overeenkomst voor verenigingswerk afsluiten en
 • aangifte doen via de onlinedienst Verenigingswerk.

De onlinedienst die je nodig hebt om de aangifte te doen, vind je op deze website. De aangiftes van prestaties die aanvangen voor de onlinedienst beschikbaar is, moeten retroactief gebeuren zodra de onlinedienst beschikbaar is.

Verenigingswerk en de deeleconomie

Na de vernietiging van de wet van 18 juli 2018 werd het regime van de deeleconomie hersteld. Dat is gebaseerd op het oude systeem dat in 2016 ingevoerd werd, maar het bevat enkele kleine aanpassingen. Dit nieuwe regime is van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Wat zijn inkomsten uit de deeleconomie?

De inkomsten uit de deeleconomie komen voort uit het verlenen van diensten, buiten het professionele kader, door een natuurlijke persoon aan een andere natuurlijke persoon via een goedgekeurd onlineplatform.

Hoe worden deze inkomsten belast?

Deze inkomsten worden belast tegen een tarief van 20% (gelijk aan 10% in de praktijk omdat de vaste kosten tot 50% worden afgetrokken) en worden beschouwd als diverse inkomsten, op voorwaarde dat het maximale jaarlijkse bedrag niet hoger is dan 6 390 euro. Als u dat bedrag overschrijdt, worden ze geherkwalificeerd als beroepsinkomsten.

Om te bepalen of het maximumbedrag is bereikt, moet rekening worden gehouden met de volgende inkomsten:

 • alle inkomsten die via de deeleconomie worden ontvangen;
 • alle inkomsten uit verenigingswerk.

Sinds 1 februari 2021 wordt de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks door het elektronische platform ingehouden. De voorheffing bedraagt 10,70% van het brutobedrag van de inkomsten.