Wat is het?

Verenigingswerk bestaat uit betaalde diensten die je gedurende het jaar 2021 in je vrije tijd voor verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen actief in de sportsector levert. Je moet ten minste 18 jaar oud zijn en mag op kwartaalbasis maximaal gemiddeld 50 uur per maand prestaties als verenigingswerker verrichten. In dit statuut mag je tot 6.390 euro per jaar bijverdienen. De inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 532,5 euro per maand bedragen. De jaarlimiet blijft wel dezelfde. Verdien je ook bij via een erkend deeleconomieplatform, dan mogen de opgetelde inkomsten hieruit niet hoger zijn dan 6.390 euro per jaar.

Een vereniging die verenigingswerkers in dienst neemt, is een solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan de RSZ. Er is eveneens een belastingheffing van 10%.

Je mag verenigingswerk doen als:

  • werknemer of ambtenaar,
  • zelfstandige in hoofdberoep,
  • gepensioneerde.

De deeleconomie staat open voor iedereen.

Hoe regel je het?

Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een betaalde taak komt uitvoeren, moet de vereniging een verenigingswerkovereenkomst sluiten en aangifte doen via de nieuwe onlinedienst Verenigingswerk.

Meer informatie over de voorwaarden van het verenigingswerk

Vanaf wanneer kun je een aangifte doen?

De onlinedienst waarmee je verenigingswerk aangeeft, is beschikbaar op deze website. Activiteiten die hebben plaatsgevonden voor de onlinedienst beschikbaar werd, geef je retroactief aan.

Voorbeeldcontract

Vertegenwoordig je een vereniging of openbaar bestuur? Dan kan je gebruik maken van dit voorbeeldcontract voor verenigingswerk(.docx-Nieuwe venster).

naar boven