Mijn activiteiten raadplegen

Aanmelden als burger(Nieuwe venster)

Belangrijk voor jou

Je moet minimum 18 jaar zijn en mag maximaal op kwartaalbasis gemiddeld 50 uur per maand prestaties verrichten die als verenigingswerk beschouwd worden.

Je moet aan één van de volgende tewerkstellingsvoorwaarden voldoen:

  • Je hebt in de 12 tot 9 maanden voorafgaand aan de start van het verenigingswerk minstens één dag als werknemer of ambtenaar gewerkt. Studentenarbeid, flexi-job, erkende leerlingen en gelegenheidsarbeid komen niet in aanmerking.
  • Je was in de 12 tot 9 maanden voorafgaand aan de start van het verenigingswerk zelfstandige in hoofdberoep en betaalde sociale bijdragen.
  • Je bent met pensioen.

Bijzondere bepalingen over wie verenigingswerk mag doen

Voor je prestaties ontvang je een minimumvergoeding van 5,20 euro per uur. De inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer bedragen dan 532,50 euro per maand en 6.390,00 euro per jaar (inclusief verplaatsingskosten en onkosten). Gedurende het derde kwartaal (juli, augustus en september) mogen de inkomsten uit verenigingswerk voor de eerste twee activiteiten in de lijst niet meer bedragen dan 1.065 euro per maand. De jaarlimiet blijft wel dezelfde.

Verdien je ook bij via een erkend deeleconomieplatform, dan mogen de opgetelde inkomsten hieruit niet hoger zijn dan 6.390,00 euro per jaar.

Ja, je mag de toegelaten activiteiten met een vaste regelmaat uitvoeren.

Nee. Je mag niet bijklussen voor een vereniging waarvoor je nu professioneel werk levert of waarvoor je dat in de afgelopen 12 maanden hebt gedaan.